Archive for Month: styczeń

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika jako podstawowy sposób wypłaty wynagrodzenia od początku 2019 roku

Od początku 2019 roku zmianie uległy podstawowe zasady wypłaty wynagrodzenia wynikające z kodeksu pracy. Do końca 2018 roku wynagrodzenie wypłacane było pracownikowi do rąk własnych, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę na rachunek bankowy. Od nowego roku podstawową zasadą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. W związku...

Read More

Od 2019 r. Zmiana terminu zgłaszania wyboru formy opodatkowania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla celów związanych zrozliczaniem podatku dochodowego od uzyskiwanych zniej przychodów (dochodów) zobowiązane są wybrać formę opodatkowania. Chodzi o : podatek liniowy, zasady ogólne oraz zryczałtowane formy opodatkowania, Do końca 2018 r. granicznym terminem na dokonanie tego wyboru przez przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą był 20 stycznia...

Read More

PIT w 2019 – nowe zasady

W 2019 czeka nas kilka zmian związanych z rozliczeniem PIT. Jedną z najważniejszych zmian jest to, że zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotuje za podatników Urząd Skarbowy. PITy będzie można sprawdzić online pod kątem poprawnosci danych. W 2019 r. deklaracje podatkowe PIT składamy: PIT-28 – do 31 stycznia 2019...

Read More

„Mały ZUS” od 1 stycznia

Kto może korzystać z niższych składek? Przedsiębiorcy, którychprzychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok,nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie – nie mogą to być wspólnicy spółek. Nie można skorzystać z tej ulgi w...

Read More