Archive for Month: luty

PIT-11 – coroczny obowiązek pracodawcy względem US i pracownika

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące, ale także, co ważne, powinna...

Read More

Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika – IMIR

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące, ale także, co ważne, powinna...

Read More

E-PIT dostępny już od 15 lutego 2019 r. – komunikat Ministerstwa Finansów

Począwszy od rozliczeń za 2018r., Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 iPIT-38 (wramach tzw. usługi Twój e-PIT). Na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono następujący komunikat: „(…) Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018r., przygotowanego wramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać...

Read More