Archive for Category: Aktualności

Kasy fiskalne – oświadczenie – zasady ewidencji i kody

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, osoba prowadząca ewidencję u podatnika, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do końca maja 2019 r. Co do zasady oświadczenie należy składać przed...

Read More

Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Pracownik ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania pracodawcy oraz administracji skarbowej. Podatnik rozlicza się ztytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wurzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, wktórej dana osoba przebywa zzamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych imajątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na...

Read More

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More

Jak zatrudnić pomoc domową?

Legalne zatrudnienie pomocy domowej wymaga dopełnienia wielu formalności, zwłaszcza jeśli jest to obywatelka Ukrainy lub innego z sześciu tzw. państw trzecich. Zatrudniający ma do wyboru umowę zlecenie albo umowę o pracę. Zawarcie zarówno jednej, jak i drugiej pociąga za sobą konieczność regularnego odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i...

Read More

PIT-11 – coroczny obowiązek pracodawcy względem US i pracownika

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące, ale także, co ważne, powinna...

Read More

Roczna informacja o składkach ZUS dla pracownika – IMIR

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące, ale także, co ważne, powinna...

Read More

E-PIT dostępny już od 15 lutego 2019 r. – komunikat Ministerstwa Finansów

Począwszy od rozliczeń za 2018r., Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 iPIT-38 (wramach tzw. usługi Twój e-PIT). Na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) zamieszczono następujący komunikat: „(…) Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018r., przygotowanego wramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać...

Read More

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika jako podstawowy sposób wypłaty wynagrodzenia od początku 2019 roku

Od początku 2019 roku zmianie uległy podstawowe zasady wypłaty wynagrodzenia wynikające z kodeksu pracy. Do końca 2018 roku wynagrodzenie wypłacane było pracownikowi do rąk własnych, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę na rachunek bankowy. Od nowego roku podstawową zasadą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. W związku...

Read More

Od 2019 r. Zmiana terminu zgłaszania wyboru formy opodatkowania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla celów związanych zrozliczaniem podatku dochodowego od uzyskiwanych zniej przychodów (dochodów) zobowiązane są wybrać formę opodatkowania. Chodzi o : podatek liniowy, zasady ogólne oraz zryczałtowane formy opodatkowania, Do końca 2018 r. granicznym terminem na dokonanie tego wyboru przez przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą był 20 stycznia...

Read More