Kadry i płace

Nasza oferta z zakresu kard i płac obejmuje:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
  • kalkulacja wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS
  • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
  • księgowość płacowa
  • kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło