Księgi rachunkowe

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych dla małych, średnich i dużych firm.

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki
 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie raportów dla Zarządu
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej