„Mały ZUS” od 1 stycznia

„Mały ZUS” od 1 stycznia

Kto może korzystać z niższych składek?
Przedsiębiorcy, których przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie – nie mogą to być wspólnicy spółek.
Nie można skorzystać z tej ulgi w pierwszym roku działalności.
Jak długo można korzystać z ulgi?

Maksymalnie przez 36 miesięcy w czasie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga: wysokość skłądek ma wpływ na wysokość późniejszych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego.

Related posts

Kasy fiskalne – oświadczenie – zasady ewidencji i kody

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, osoba prowadząca ewidencję u podatnika, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do końca maja 2019 r. Co do zasady oświadczenie należy składać przed...

Read More

Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Pracownik ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania pracodawcy oraz administracji skarbowej. Podatnik rozlicza się ztytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wurzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, wktórej dana osoba przebywa zzamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych imajątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na...

Read More

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More