Od 2019 r. Zmiana terminu zgłaszania wyboru formy opodatkowania

Od 2019 r. Zmiana terminu zgłaszania wyboru formy opodatkowania

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dla celów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od uzyskiwanych z niej przychodów (dochodów) zobowiązane są wybrać formę opodatkowania. Chodzi o : podatek liniowy, zasady ogólne  oraz  zryczałtowane formy opodatkowania,

Do końca 2018 r. granicznym terminem na dokonanie tego wyboru przez przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą był 20 stycznia roku podatkowego. Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległ termin składania oświadczenia o wyborze podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu ewidencjonowanego na formę opodatkowania na dany rok podatkowy oraz oświadczenia (zawiadomienia) o rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli były stosowane w roku poprzednim. Obecnie wszyscy podatnicy opodatkowani w tych formach (co w przypadku zgłaszania wyboru formy opodatkowania oznacza zarówno kontynuujących działalność gospodarczą, jak i rozpoczynających ją w danym roku podatkowym) mają obowiązek je składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Wyboru formy opodatkowania  dokonuję przez zaznaczenie odpowiedniej zmiany w tym zakresie w druku CEDiG.

Jednak w oparciu o przepis przejściowy ustawy nowelizującej, która wprowadziła omawiane zmiany, oświadczenia o wyborze na formę opodatkowania podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego złożone przez podatników na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca korzystający dotychczas z jednej z tych form opodatkowania nie zamierza jej zmieniać w 2019 r., to nie musi w bieżącym roku składać urzędowi skarbowemu oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na nowych zasadach.

Related posts

Kasy fiskalne – oświadczenie – zasady ewidencji i kody

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, osoba prowadząca ewidencję u podatnika, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do końca maja 2019 r. Co do zasady oświadczenie należy składać przed...

Read More

Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Pracownik ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania pracodawcy oraz administracji skarbowej. Podatnik rozlicza się ztytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wurzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, wktórej dana osoba przebywa zzamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych imajątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na...

Read More

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More