PIT-11 – coroczny obowiązek pracodawcy względem US i pracownika

PIT-11 – coroczny obowiązek pracodawcy względem US i pracownika

Roczna informacja o składkach ZUS, którą pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimum raz w roku powinna być zgodna z informacjami przekazywany do ZUS w ciągu roku, w miesięcznych raportach imiennych. Informacja powinna zawierać informacje o składkach przekazywanych do ZUS, z podziałek na poszczególne miesiące, ale także, co ważne, powinna zawierać zestawienie wypłaconych świadczeń i wynagrodzeń za czas absencji chorobowej oraz rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek.

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej przedstawia dane rozliczone, a nie opłacone. Co znaczy, że nie ma znaczenia czy płatnik składek opłaca je i w jakim terminie dokumentuje płatności.

Pracodawca, czyli płatnik składek, w celu weryfikacji ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do dnia 28 lutego, za rok poprzedni. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące.

Informacja roczna, może być przekazana pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, jednak ta druga forma dozwolona jest tylko za zgodą pracownika. Jeżeli pracodawca uchyla się od przekazania danych to pracownik może zweryfikować dane, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub zwrócić się bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Related posts

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More

Jak zatrudnić pomoc domową?

Legalne zatrudnienie pomocy domowej wymaga dopełnienia wielu formalności, zwłaszcza jeśli jest to obywatelka Ukrainy lub innego z sześciu tzw. państw trzecich. Zatrudniający ma do wyboru umowę zlecenie albo umowę o pracę. Zawarcie zarówno jednej, jak i drugiej pociąga za sobą konieczność regularnego odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i...

Read More