Porady prawno-podatkowe

W RAMACH USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ RÓŻNORODNYCH FORM WSPARCIA:

  • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych.
  • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm