Problemowe rozliczanie wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w 2019r.

Problemowe rozliczanie wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych w 2019r.

Od 1 stycznia 2019r. zmieniły się radykalnie zasady rozliczania – dla celów CIT i PIT – wydatków związanych z używaniem w firmie samochodów osobowych, w związku z tym każdy przypadek należy przeanalizować osobno.

Nowe przepisy, regulujące te kwestie, zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018r. O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2159). Przepisy te wzbudzają w praktyce wiele wątpliwości. Ministerstwo Finansów informuje, że wyda objaśnienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi. Chodzi o zmiany w zaliczaniu do kosztów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją  samochodów osobowych ( paliwo, parkingi, części, naprawy itd) . Od tego roku, dla wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy, do kosztów zaliczymy tylko 75% kwoty wydatku, w VAT pozostaje odliczenie w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego. Leasing samochodu zawarty do końca 2018 – odliczenie pozostaje bez zmian.

Related posts

Kasy fiskalne – oświadczenie – zasady ewidencji i kody

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, osoba prowadząca ewidencję u podatnika, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, powinna złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji do końca maja 2019 r. Co do zasady oświadczenie należy składać przed...

Read More

Aktualizacja adresu zamieszkania pracownika

Pracownik ma obowiązek zgłosić zmianę adresu zamieszkania pracodawcy oraz administracji skarbowej. Podatnik rozlicza się ztytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wurzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania to miejscowość, wktórej dana osoba przebywa zzamiarem stałego pobytu, stanowiąca centrum jej interesów życiowych imajątkowych. Nie trzeba być tam zameldowanym na...

Read More

Darowizna od rodziców – czy jest zwolniona z podatku?

Większość osób ma świadomość, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku od spadku i darowizn. Jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Ponadto obowiązują kwoty wolne od podatku w zależności od grupy podatkowej, w jakiej znajduje...

Read More