Archive for Term: Obrazek

„Mały ZUS” od 1 stycznia

Kto może korzystać z niższych składek? Przedsiębiorcy, którychprzychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok,nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie – nie mogą to być wspólnicy spółek. Nie można skorzystać z tej ulgi w...

Read More